Dry-needling

Vad är dry-needling?

Dry-needling är en teknik där akupunkturnålar används för att behandla smärta och skapa avslappning i muskler. 

Detta är en effektiv och säker behandlingsmetod där sterila engångsnålar används för att skapa en muskelavslappning, ökad cirkulation samt smärtreduktion.
Nålpenetrationen är mycket mild men vid kontakt med triggerpunkten uppstår ibland ett fenomen kallat "local twitch response" , detta kan liknas vid en känsla av muskelryckning / krampkänsla i muskeln.
Denna respons har visat sig ha en effekt på den kemiska miljön i muskeln samt bidrar till muskelavslappning.

  • Dry-needling finns att boka som en kombination med mjukdelsbehandling, men ingår även i kiropraktikbehandlingar.