Frisör

Vi använder produkter från:


     Catrin Kjell                                                                                             Sylvia Ax


Bokning av denna tjänst sker via telefon:

Sylvia Ax       070 - 718 35 08
Catrin Kjell   073 - 525 51 61