Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Evexia- Hälsopedagogiskt Centrum AB, organisationsnummer 556535-9071, med kontaktuppgifterna Poseidons Torg 4, 136 46 Handen, Sweden, +46 8 556 50 300, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som inkommer till företaget.

Evexia värnar om din integritet. Vi strävar efter att skydda dina personliga uppgifter enligt gällande lagar och följer EU:s nya dataskyddsförordning GDPR.

Personuppgifter behandlas i Evexia´s administration och bokningssystem. Integritetspolicyn är tillämpbar på medlemmar, kunder som köper behandling , övriga kunder, anställda och konsulter.

Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi kan samla in och lagra är namn, adress, e-post, mobilnummer samt för anställda och konsulter även , personnummer och foto. Vi samlar in uppgifterna för att kunna erbjuda rätt service av högsta kvalitet i våra åtaganden till dig som kund.

Vi använder dina personuppgifter för att:

• kunna fastställa din identitet vid kontakt och besök.

• kunna skicka information och erbjudanden till dig.

• lättare kunna besvara dina frågor på rätt sätt.

• bjuda in dig till våra event och evenemang.

• betala ut lön/ersättning till dig som är anställd/konsult.

För att kunna kommunicera med våra kunder lagrar vi namn, e-postadress samt telefonnummer och postadress. Informationen i våra nyhetsbrev gäller endast marknadsföring, nyheter, erbjudanden och övrig information från Evexia. Personuppgifterna som används för utskicken kommer inte delas till tredje part.

Evexia behandlar ibland särskilda kategorier av personuppgifter. Det gäller uppgifter om hälsa, exempelvis vid hantering av en bokning där någon är allergisk kräver samtycke och görs därför enbart då kunden själv anger detta.

Laglig grund

Behandlingen av personuppgifter sker med den lagliga grunden att Evexia ska kunna uppfylla ett avtal. Avtalet omfattar dels köp i sig, dels avtal om medlemsvillkor som ger både rättigheter och skyldigheter till parterna. Eftersom våra produkter är sällanköpsvaror behåller vi mottagna personuppgifter i 24 månader. Skälet är att underlätta bokningen för kunder som bokar behandlingar regelbundet. Kunder kan dock när som helst begära att få sina personuppgifter raderade. Den lagliga grunden kan i vissa fall även vara samtycke. Det gäller de personer som ingår i där personerna själva har anmält sitt deltagande för att erhålla nyheter och erbjudanden.

När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav, som exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen och konsumentköplagen ställer, är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.

Dina rättigheter

Rättigheter som GDPR ger de personer som får sina personuppgifter behandlade:

  • Tillgång till dina personuppgifter: Du rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Du har också rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ett registerutdrag.
  • Rättelse av personuppgifter: Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.
  • Återkalla samtycke: Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att när som helst återkalla samtycket med framtida verkan.
  • Radering av personuppgifter: Registrerade har rätt att begära och under vissa omständigheter få sina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.
  • Rätt att klaga: Den registrerade har också rätt att vända sig direkt till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, för att klaga. Datainspektionen ska då utreda det som skett.
  • Begränsning av behandling: Registrerade har rätt att begära att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas.
  • Dataportabilitet: Registrerade har också rätt att få kopior på sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit oss uppgifterna och den lagliga grunden antingen är samtycke eller att det finns ett avtal.

Om du får nyhetsbrev från oss kan du välja att avstå detta, genom att kontakta oss via e-post till info@evexia.se.

Om du har ytterligare frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill åberopa dina rättigheter, hör av dig till info@evexia.se