NYHETER


 

För oss på evexia är säkerheten och omsorgen för våra kunder och medarbetare högsta prioritet. Vi följer noga information och råd från myndigheter om covid -19 och vidtar löpande försiktighetsåtgärder för att förebygga och för att säkerställa att våra kunders och medarbetares hälsa samt minimera oro och risk för smittspridning.