NYHETER


 

Vi har infört vissa ändringar i öppettiderna.
Förändringarna tillämpades för att möta våra kunders efterfrågan på fler tider på förmiddagar och det tyckte vi var en kanonidé.
Fortsätt gärna komma med tips på hur vi kan göra för att underlätta vardagen för er.

För oss på evexia är säkerheten och omsorgen för våra kunder och medarbetare högsta prioritet. Vi följer noga information och råd från myndigheter om covid -19 och vidtar löpande försiktighetsåtgärder för att förebygga och för att säkerställa att våra kunders och medarbetares hälsa samt minimera oro och risk för smittspridning.